UTEstemmen

UTEstemmen er en plattform for ansatte, innbyggere og tilreisende til å ytre seg om det de er opptatt av. 

Innholdet er ikke nødvendigvis uttrykk for Uteseksjonen, Velferdsetaten  eller Oslo kommunes mening.