Tjenesten i 2023 - med nøkkeltall

I 2023 gjennomførte Uteseksjonen i Oslo 1951 patruljer, med et gjennomsnitt på 37,4 patruljer i uka. Vi hadde kontakt med 1977 ulike personer, hvorav 1180 var under 25 år, 721 personer var fra utenfor Oslo, 654 var nye kontakter, og 239 av disse var under 18 år.

Når det gjelder oppfølgingsarbeidet, ga Uteskesjonen individuell og fleksibel oppfølging til 1443 personer, hvorav 828 var under 25 år. Av disse hadde 566 personer tilhørighet utenfor Oslo, 725 var fra Oslo, og 152 var registrert som ukjente eller utenlandske.

Feltarbeiderne sikret jevnlig tilstedeværelse i områdene Oslo S, Storgata/Brugata, Nedre del av Akerselva, Vaterland/Grønland og Urtegata, med fokus på å bidra til kommunens beredskap og samarbeide med nødetater ved behov. Vi prioriterte også felles feltarbeid med bydelsutekontakter og var en del av samvirkenettverket Trygg i Oslo (TRiO).

For å lære mer om hva Uteseksjonen jobbet med i 2023 og mer om våre satsningsområder og oppfølgingstilbud, last ned: Presentasjon av tjenesten 2023 med nøkkeltall.