Rapporten «Fra erfaring til ressurs»  tar sikte på å fremheve viktige aspekter knyttet til integrering av erfaringskompetanse i tjenester. Rapporten baserer seg hovedsakelig på erfaringer fra Uteseksjonen i Oslo, men det refererer også til andre tjenesters erfaringer og boken "Brukeransettelser" av Weber og Frahm.

Innholdet dekker hele prosessen, fra rekruttering og ansettelse av personer med erfaringskompetanse til hvordan denne kompetansen kan brukes i tjenesteutvikling og i møte med tjenestebrukere. Heftet er ment for alle som arbeider med erfaringskompetanse i lignende tjenester, spesielt de som driver oppsøkende sosialt arbeid. Det er også tenkt som et verktøy for ledere og de som gir oppfølging og veiledning til ansatte med erfaringskompetanse, og det har som mål å inspirere til økt bruk av erfaringskompetanse i offentlig sektor.

Last ned rapporten HER: «Fra erfaring til ressurs»