Bydelene og Velferdsetaten i Oslo kommune satser på å skaffe unge jobb og aktiviteter i sommer. Uteseksjonen i Oslo gjør dette gjennom JobbUng.

JobbUng er et sysselsettingsprosjekt som i 2019 gav 45 unge introduksjonskurs til arbeidslivet (i samarbeid med LO og JOBB X) og 4 ukers sommerjobb. I etterkant fikk 18 av ungdommene ordinær ansettelse på hel- eller deltid. Alle som gjennomfører får erfaring og attest som øker muligheten for arbeid seinere. For unge uten arbeidserfaring er det ekstra viktig å få en fot innafor arbeidslivet.

I 2020 satser vi enda større og planlegger for minst 50 sommerjobber for unge i sommer. Men vi har ambisjoner om å kunne tilby enda flere unge jobb i sommer og resten av året. Derfor etterlyser vi arbeidsgivere i Oslo sentrum som vil samarbeide med oss om å gi jobb til unge. Vi har allerede et godt og innarbeidet samarbeid med 22 ulike arbeidsgivere og næringslivet i Oslo sentrum har blitt en solid støttespiller for vårt JobbUng tilbud.

JobbUng er finansiert med tilskuddsmidler fra Bufdir og ekstra bevilgninger fra Oslo kommune.