Psykologtjenesten

Psykologhjelp for unge under 25 år. Du trenger ikke henvisning.

Mange unge strever med sin psykiske helse. Det kan være snakk om depresjon, tilbaketrukkenhet, aggressivitet og vold, omsorgsvikt, usikkerhet rundt egen identitet, mobbing, rusproblemer eller noe annet.

Tilbudet vårt er særlig rettet inn mot utsatte unge som ikke nås av det ordinære hjelpeapparatet. Psykologene våre kan tilby samtaler. De er fleksible og kan avtale å treffe deg ute eller andre steder enn på kontorene våre i Maridalsveien 3.

De kan henvise deg videre til behandling i spesialisthelsetjenesten dersom det er nødvendig.

Ta gjerne kontakt gjennom vår vakttelefon 913 03 913 (du kan også sende sms). Vi ønsker ikke henvendelser per epost.