Psykologtjenesten

Opplever du at du strever med problemer knyttet til psykisk helse eller rus?

Ønsker du å snakke med en psykolog, men er usikker på hvordan du går frem?

Uteseksjonen har psykologtjeneste med tre ansatte psykologer og her kan du raskt få avtale uten henvisning fra fastlege. Psykologene tilbyr samtaler der de bruker tid på å kartlegge hva du trenger hjelp med og kan bistå med henvisning til videre behandling ved behov. De kan også tilby samtaler og støtte til deg som kun ønsker oppfølging av kortere varighet. Vi tar imot henvendelser på telefon eller ved oppmøte i våre lokaler i Maridalsveien 3.

 

 

Ring eller send SMS til:

913 03 913