Onsdag 22. februar var Oslos nye byråd og to stortingsrepresentanter fra Oslo på besøk for å høre om Uteseksjonens hovedoppgaver og ulike innsatser.
 
Seksjonsleder Børge Erdal og flere ansatte orienterte de besøkende om kjerneoppgavene, feltarbeidet ute og oppfølging av innbyggere og tilreisende i alle aldre. I tillegg ble det tid til å snakke om den forsterka innsatsen som Uteseksjonen gir unge og unge voksne i samarbeid med bydelene - koordinerende tillitspersoner, sysselsetting og aktivitet, lavterskel psykologtjenester og hasjavvenningsprogrammet HAP.
 
 
Etter møtet fikk byråden, stortingsrepresentantene og alle andre fremmøtte være med på en kveldspatrulje med oppsøkerne Tuva Høye Mauseth og Jonas Chabchoub og var innom de ulike områdene Uteseksjonen driver oppsøkende arbeid.