Kartlegging

Uteseksjonen ønsker å ha god oversikt over de ulike miljøene i Oslo sentrum. Vårt oppfølgingsarbeid og vår tilstedeværelse i Oslo sentrum gir oss kunnskap om miljøer, innbyggere og tilreisende. Vi får oversikt over både muligheter og mangler ved de hjelpetilbud som finnes. Oppfølgingsarbeidet og våre erfaringer oppsummeres med jevnlige rapporteringer. Rapportene gjøres tilgjengelige på Oslo kommunes nettsider.

I enkelte kartlegginger benytter vi en metode som kalles hurtig kartlegging og handling (HKH), les mer om metoden her.

Våre rapporter:

Fra erfaring til ressurs - Erfaringskompetanse og likepersonsarbeid i Uteseksjonen (2023)

Utrygg markedsplass -En kartlegging av det åpne rusmiljøet i Brugata/Storgata i Oslo sentrum (2020)

Unge på Oslo S - En kartlegging av mindreårige i et ungdomsmiljø (2019)

Under brua – en kartlegging av unge menn som selger rusmidler på Vaterland (2017)

Unge voksne – en kartlegging av unge voksne mellom 18 – 25 år i et åpent rusmiljø i Oslo sentrum (2013)

Innenfor Utenfor – en kartlegging av et alternativt ungdomsmiljø i Oslo sentrum (2012)

 

Ring eller send SMS til:

913 03 913