Uteseksjonen - Tjenesten i 2022

Uteseksjonen er Oslo kommune (Velferdsetaten) sin oppsøkende sosial- og helsefaglige tjeneste i Oslo sentrum. Tjenesten er bydelsovergripende og arbeider overfor personer i alle aldre i utsatte miljø i Oslo sentrum.

I 2022 hadde Uteseksjonen 1835 patruljer ute i Oslo sentrum, et snitt på 35 patruljer i uka. Tjenesten registrerte kontakt med 2023 ulike personer i denne perioden og 1399 fikk oppfølging fra Uteseksjonen.

I tillegg til kjerneoppgavene har Uteseksjonen ulike oppfølgingstilbud til de som ønsker det. I 2022 benyttet 127 personer seg av vårt lavterskel psykologtjeneste og hasjavvenningsprogram og 94 personer benyttet seg av vårt helårs-sysselsettingstilbud. 

For å lære mer om hva Uteseksjonen jobbet med i 2022 og mer om våre satsningsområder og oppfølgingstilbud, last ned: Presentasjon av tjenesten 2022 med nøkkeltall.