Forsterket innsats Vaterland

I vårt oppsøkende arbeid blir vi kjent med unge tilknyttet det åpne ursmiljøet på Vaterland. Mange av disse har behov for hjelp av ulik karakter, men vi erfarer at deres kontakt med hjelpeapparatet ofte ikke fungerer så godt som det burde.

«Forsterka innsats Vaterland» består av et team med medarbeidere i Uteseksjonen som bistår personer fra dette miljøet. En viktig del av arbeidet er å bygge et samarbeid med lokalt hjelpeapparat som de kan nyttiggjøre seg av. Oppfølgingen som gis fra teamet er frivillig og baserer seg på den unges ønsker og behov. Innsatsen varer over tid og skal ivareta kontinuitet i hjelpetilbudet til personer som ofte har en lite stabil livssituasjon.

 

Ring eller send SMS til:

913 03 913