Oppfølging

Ansatte i Uteseksjonen er fleksible og lett tilgjengelige. Vi jobber for forandring sammen med deg, ditt nettverk og det hjelpeapparatet som finnes. Vi ønsker å kartlegge hva som er situasjonen her og nå for å få oversikt over ressurser og hjelpebehov slik at vi kan få til et best mulig samarbeid rundt ønsket endring.

Vi kan bistå i ulike sammenhenger som for eksempel:

 

Ring eller send SMS til:

913 03 913