Velferdsetaten har fått i oppdrag fra byrådsavdelingen; Trygghetsskapende tiltak i Storgata.

Et av strakstiltakene som skal bli iverksatt er en prøveordning med helse- og sosialfaglig personell som skal jobbe dedikert i området med blant annet holdningsskapende arbeid. Dette oppdraget har blitt gitt videre til Uteseksjonen. Vi har begynt med en ekstra innsats hvor en gruppe på seks personer jobber dedikert i rusmiljøet Storgata og Brugata. Vi bruker vår metode, oppsøkende arbeid, hvor en patrulje av to oppsøkere jobber kveldsvakt 14.00 til 22.00 mandag til torsdag.

Formålet er: Øke trivsel og trygghet for alle i området.

Konkret skal Uteseksjonen kartlegge utfordringer med uakseptabel atferd i rusmiljøet i Storgata og Brugata. Der personer som oppholder seg i området selv skal legge premisser for både fokusområder og konkret innhold. Gjennom dialog med personer som oppholder seg i miljøene, lokalt næringsliv og andre interessenter skal vi innhente informasjon om hva som er utfordringer i området. Etter kartleggingsfasen skal vi i gang med en utvikling og implementeringsfase. Tiltak som fremkommer i kartleggingsfasen skal iverksettes. Prosjektet skal vare i tre måneder.