Oslo kommune har derevet oppsøkende sosialt arbeid bland ungdom i 50 år. Arbeidet har vært offentlig finansiert og sammenhengende i alle disse årene, noe som er unikt i norsk og europeisk sammenheng. Sannsyngligvis kvalifiserer det til en uoffisiell «verdensrekord».

IMG_4159

I jubileumsboka tar vi et dypdykk i historien, gjør opp status for det oppsøkende ungdomsarbeidet i dagens Oslo og tenker høyt om hvilke utfordringer og muligheter feltet står overfor i årene som kommer. 

Les boka her!