_P0A2394
IMG_4047
_P0A2933

Om Uteseksjonen

Uteseksjonen driver oppsøkende sosialt- og helsefaglig arbeid ovenfor utsatte mennesker og miljøer i Oslo sentrum. Det oppsøkende arbeidet foregår hver dag og kveld gjennom hele året og vi kan nås på vakttelefon på nr 913 03 913.

All kontakt med Uteseksjonen er gratis. 

Hvem jobber i Uteseksjoen?

Tjenesten er en del av Velferdsetaten i Oslo kommune.

De fleste ansatte har sosial- og helsefaglig bakgrunn. Vi har også ansatte med erfaringskompetanse.

De fleste bydelene i Oslo kommune har egne utekontakter og feltteam som i hovedsak retter seg mot utsatte unge.

 

Oppfølging

Uteseksjonen tilbyr individuell oppfølging til de som måtte trenge det og gjerne i samarbeid med andre hjelpetilbud. Vi jobber med mennesker i alle aldre, men har et særlig fokus på rus og kriminalitetsforebyggende arbeid ovenfor mindreårige og unge voksne opp til 25 år. Vi har også et fokus på psykisk helse blant målgruppen vår.

Andre faste tjenester fra Uteseksjonen:

  • Drop in - Rådgivningstjenen i Maridalsveien 3 (åpent man- fre kl. 10.00 – 15.00)
  • Hasjavvenningsprogrammet (HAP) tilbyr individuell avvenning eller nedtrapping
  • Psykologtjenesten gis av psykologer med henvisningsrett til spesialisthelsetjenesten
  • Kartlegging og dokumentasjon
  •  SaLTo koordinator for Sentrum koordinerer og styrker innsatsen overfor unge opp til 23 år

 

Forsterket innsats

  • Forsterket innsats overfor unge og unge voksne i det såkalte Vaterlandsmiljøet
  • Likepersonsarbeid gjennom prosjektet Perspektiv der unge hjelper unge
  • Musikktilbud (musikkterapi) til utsatte unge og unge voksne
  • Erfaringskonsulenter styrker tilbudet med erfaringskompetanse og økt brukerfokus
  • Sommerjobb til unge under 23 år gjennom JobbUng.

 

For å komme i kontakt med oss, ring eller send SMS til:

913 03 913