Likepersonsarbeid

I likepersonsprosjektet vårt, Perspektiv, jobber erfaringskonsulenter som har vært en del av ungdomsmiljøene i Oslo sentrum. De har et reflektert forhold til egne erfaringer og ønsker å være en ressurs for andre unge. Sammen med ansatte i Uteseksjonen driver de forebyggende ungdomsarbeid.

Gjennom oppsøkende sosialt arbeid, temasamlinger og workshop fungerer de som brobyggere mellom unge og hjelpeapparatet. De formidler nyttig informasjon og synliggjør hvilke hjelpetilbud som finnes for ungdom. De setter fokus på tema som ensomhet og arbeid, skole, utenforskap og inkludering, psykisk helse, rus, seksuell helse, fordommer, hatprat, «dropout» og andre spørsmål som unge er opptatt av.

 

Ring eller send SMS til:

913 03 913