Hjem


Har cannabis blitt et problem for deg?

Er det vanskelig å nå målene dine alene?

Lurer du på hvem du er og hvordan du har det uten cannabis?
 
Tilbudet om hasjavvenning
Ut av tåka er et tilbud for deg som ønsker å slutte med hasj eller marihuana, og som vil ha hjelp til det. Tilbudet er også for deg som er usikker på om du vil slutte eller trappe ned, men som ønsker en kvalifisert samtalepartner eller rådgiver. Målgruppen for Ut av tåka er mennesker i alle aldre med cannabisavhengighet eller cannabisrelaterte problemer.

Vi tilbyr individuell oppfølging i hasjavvenningsprogrammet på 8 uker eller mer, bevisstgjørings- og motivasjonssamtaler og samtaler med pårørende. Med hasjavvenning mener vi avvenning fra både hasj, marihuana og cannabisolje. Vi tilbyr også hasjavvenning til personer i substitusjonsbehandling. Tilbudet tar utgangspunkt i hva som skjer når du slutter etter lang tids bruk, og hvilke utfordringer som er vanlig å oppleve. Mange har forsøkt å slutte, men avbryter forsøket da det dukker opp ubehag etter et par dager. Rastløshet, svette, irritasjon, følelsessvingninger, søvnproblemer og intense drømmer er vanlige abstinensreaksjoner da du ikke lenger røyker cannabis.

En viktig del av arbeidet er å drive opplæring i metodikken til ansatte som jobber med ungdom og voksne med cannabisproblematikk

Metode
Tilbudet baserer seg på Hasjavvenningsprogrammet (HAP). Programmet ble først utviklet av Thomas Lundqist. Vi har utviklet og tilpasset HAP videre ut fra nyere forskning, klinisk erfaring og fra hva brukere selv opplever når de slutter å røyke cannabis.  HAP gir brukerne som slutter verdifull kunnskap om hvilke utfordringer de vil oppleve i de første dagene og ukene etter at de slutter. Dette bidrar til at vi kan forberede deltakere i programmet på hva som vil skje, og etablere strategier og planer for hvordan man kan håndtere plagene. Kognitiv terapi og motiverende intervju brukes gjennom hele tilbudet sammen med kunnskapen om de spesifikke utfordringene brukerne vil oppleve i slutteprosessen.

Om cannabis
Cannabis er det mest utbredte illegale rusmiddelet i Norge. En del av brukerne forteller at cannabis gir en god følelse, en opplevelse av å slappe av, stenge verden ute, eller få pause fra ubehagelige følelser eller opplevelser. Den langvarige effekten av bruk over tid er ulik, men gjennomgående registrerer vi at brukerne opplever å få blant annet dårligere hukommelse, dårligere konsentrasjon og dårligere evne til problemløsning.

Professor Wayne Hall sammenfattet i 2014 funn fra de siste 20 årene med forskning på cannabis. Gjennomgående trekker rapporten frem at det å etablere jevnlig bruk av cannabis i tenårene og fortsette med dette inn i tidlig voksen alder innebærer en økt risiko for utvikling av angst, depresjon og schizofreni. Det øker også sannsynligheten for at man går videre til andre rusmidler, og ser ut til å gi kognitive svekkelser. Mekanismene bak sistnevnte og hvorvidt de kognitive svekkelsene er reversible er ifølge Hall (2014) uklart. Funnene i rapporten kjenner vi godt igjen fra vårt arbeid med brukere av cannabis. Vi ser derimot at de aller fleste opplever at de gjenvinner mye etter perioder uten bruk av cannabis, og at tilbudet er med på å stimulere dette. Dette gjelder spesielt hukommelse, konsentrasjon og oppmerksomhet etter vår erfaring.

Hva virker i behandling av cannabisavhengighet og problematisk bruk av cannabis?
Denis et. al. (2006) undersøkte i en kunnskapsoppsummering for Cochrane Library hva slags effekt ulike polikliniske behandlingsintervensjoner hadde ovenfor cannabisavhengige. Oppsummeringen trekker frem at tilbud basert på kognitiv terapi og motiverende intervju over flere sesjoner gir best behandlingseffekt. Disse resultatene støttes i en oppsummering gjort av EMCDDA i 2015 om behandling av cannabisavhengighet i Europa.
 

 
Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon:
 
Malin Rørendal
telefon: 951 30 687
epost: malin.rorendal@vel.oslo.kommune.no

Lena Frøiland Moen
telefon: 992 47 877
epost: lena.froiland.moen@vel.oslo.kommune.no
 
Ellen Bull Killengreen
telefon: 905 63 123
epost: ellenbull.killengreen@vel.oslo.kommune.no