Hjem

Ung i Oslo:
Er du under 25 år? Oppholder du deg i Oslo?

På Uteseksjonen er det oppsøkere med sosialfaglig kompetanse i møter med deg under 25 år. Vi har god oversikt over miljøene i byen vår, og hjelpeapparatet i Oslo. Hvis du trenger en å snakke med eller hjelp til å komme i kontakt med offentlige tjenester, så er du velkommen til å ta kontakt med oss.

Vi kan møtes på flere arenaer; på kafé, der du bor eller vi kan invitere deg til en samtale til Uteseksjonen. Vi har taushetsplikt og er et frivillig tilbud, og vi kan hjelpe deg med det du opplever som utfordrende i din hverdag.