Hjem
Rettigheter

Hvis du lurer på noe i forhold til dine rettigheter vil det snart komme en Uteseksjonens rettighetsguide..

Du kan lese mer om diner rettigheter på følgende linker:

Barnevernloven:   www.lovdata.no/all/nl-19920717-100.html

Sosialtjenesteloven:  www.lovdata.no/all/nl-19911213-081.html

FNs barnekonvensjon:   www.barneombudet.no/cgi-bin/barneombudet/imaker?id=1601