Hjem
Oslo Kompass

Er du fra eller oppholder deg i Oslo kan du ta kontakt med oss på Uteseksjonen. Hvis du vil prøve å finne frem i hjelpeapparatet selv, kan du ta en kikk på vår oversikt over ulike tiltak og hjelpeapparat i Oslo. Dette kan fungere som et kompass for finne frem i systemet:

 

Bydelene med info

Byomfattende

UFB

Lavterskel

Rus/Psykiatri