Hjem
Kompetansesenter rus - Oslo lanserer kartlegging av det oppsøkende ungdomsarbeidet i Norge
Fra rapportens innledning: "Gjennom denne rapporten ønsker Kompetansesenter rus - Oslo (KoRus - Oslo) å belyse statusen på det oppsøkende feltet anno 2015. [...] KoRus - Oslo ønsker å beskrive omfanget, potensialet og utviklingsmuligheter ved oppsøkende ungdomsarbeid".

kartlegging_oppsøkende

Uteseksjonen
Maridalsveien 3,
0178 Oslo

Tlf: 23 46 04 40
Fax: 23 46 04 69
Send e-post
Vi er tilgjengelig
Mandag-torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag

kl.08.00 - 24.00
kl.08:00 - 04:00 (natt til lørdag)
kl.10.00 - 04.00 (natt til søndag)
kl.16.00 - 24.00