Hjem

Velkommen til Uteseksjonen i Oslo som er en del av Velferdsetaten.

Her kan du få informasjon og rådgivning - om ulike rusmidler, hjelpetiltak for unge og voksne, få svar på spørsmål og en sosialarbeider å snakke med. Du finner også informasjon om Uteseksjonens cannabis avvenningsprogram. Vi legger ut aktuelle nyheter og du kan laste ned rapporter fra nettsidene våre.

Om du ønsker hjelp selv, eller står noen nær eller kjenner noen du er bekymret for, kan du henvende deg til oss gjennom siden vår eller kontakte oss på vår vakttelefon 913 03 913. Vakttelefonen er alltid betjent av en av våre oppsøkere i åpningstiden. Du kan besøke oss på Rådgivningstjenesten i Maridalsveien 3 på hverdager mellom kl. 10.00 og 15.00. Med og uten avtale.

Ring oss på 913 03 913 om du vil vite mer om vårt oppsøkende arbeid og oppfølgingsarbeidet. I tillegg til dyktige medarbeidere med flerfaglig bakgrunn, har vi medarbeidere med erfaringskompetanse (egenerfaring fra rus, psykisk uhelse, kriminalitet m.m.).

Psykologtjenesten gir psykologfaglig hjelp med lav terskel, og har henvisningsrett til spesialisthelsetjenesten.

Uteseksjonen benytter likepersonaarbeid i prosjektet Perspektiv der unge hjelper unge. Vi har flere unge erfaringskonsulenter tilknytta oss. Perspektiv har i tillegg et musikktilbud med musikkterapeut.

Aktivitets og mestringstilbudet Radius gir unge voksne mellom 18 og 25 år tilbud om aktiviteter sammen emd en mentor.

For tiden har vi en ekstra innsats overfor utsatte unge voksne i det såkalte Vatelandsmiljøet.

SaLTo sentrum sørger for koordinering av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak over for unge og unge voksne opp til 23 år.

JobbUng gir tilbud om sommerjobb til unge.